CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI NỔI TIẾNG

Đơn đăng ký tài trợ KENHPHUQUOC
Kính gửi các đối tác nội dung và chi nhánh,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ KENHPHUQUOC. Để xúc tiến việc xử lý các nhu cầu tài trợ cho mọi người, xin vui lòng giúp đỡ chúng tôi điền vào các thông tin sau.

Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, KENHPHUQUOC sẽ trả lời trong vòng 2 tuần. Nếu bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi sau 2 tuần, đơn đăng ký của bạn được coi là không thành công.

  • Ngày đề xuất nộp hồ sơ: 3 tuần – 2 tháng trước khi chuyến đi của bạn bắt đầu.
    Nếu đơn đăng ký gần đến ngày khởi hành của bạn hoặc nội dung không rõ ràng, KENHPHUQUOC có thể không hợp tác tài trợ cho các hoạt động và thời gian đặt vé.

Tiêu chí đánh giá tài trợ:

Đối tác mới: 1. Bản chất của nội dung 2. Hướng dẫn nội dung 3. Lưu lượng truy cập trang web 4. Hợp tác và phát triển 5. Lực lượng phổ biến 6. Các bài viết quảng cáo

Đối tác: 1. Bản chất của nội dung 2. Hướng dẫn nội dung 3. Hiệu suất của hợp tác trước đây (Có thể chuyển nhượng … vv) 4. Lưu lượng truy cập trang web 5. Bài viết quảng cáo 6. KENHPHUQUOC độc quyền

Nếu bạn có yêu cầu khác liên quan đến điều phối dự án, vui lòng điền vào trường ‘Thông báo khác’

    Call Now Button